Activiteiten

De Stichting Liniewacht is sinds twee jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de groepsschuilplaatsen en het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Fort Vuren en Fort Everdingen. De werkzaamheden bestaan globaal uit:

 • het aanbrengen van beplanting rond de groepsschuilplaatsen;
 • het onderhouden van de begroeiing rond de groepsschuilplaatsen;
 • het creëren van een goed binnenklimaat voor vleermuizen in de groepsschuilplaatsen o.a.;
  • het plaatsen van druppeltonnen;
  • het vullen van druppeltonnen;
  • het plaatsen van “hangplekken”;
  • het afvoeren of aanvoeren zand;
  • het afsluiten van de groepsschuilplaatsen;
 • wintertellingen vleermuizen in de groepsschuilplaatsen;
 • zomertellingen vleermuizen in en rond groepsschuilplaatsen;
 • onderzoek naar meervleermuizen langs de Waal bij Waardenburg en Neerijnen met de batlogger;
 • en voorlichting.

Daarnaast doen wij elk jaar  mee met het Meetnet Ecologische Monitoring, een samenwerking met CBS, Alterra en het ministerie van EZ, gecoördineerd door de zoogdierenvereniging. We inventariseren met de auto drie trajecten van ongeveer 30 km met een snelheid van 25 km per uur. De data worden gedeeld via NDFF,  de Nationale Databank Flora en Fauna. De resultaten van voorgaande jaren zijn te vinden in de Telganger.

Planning

Vanaf de eerste zaterdag in november tot en met de eerste zaterdag in maart wordt er gewerkt in het landschap rondom de Hollandse Waterlinie. In het voorjaar van april tot en met oktober vindt er monitoring plaats met de batdetectors van vleermuizen rondom de Hollandse Waterlinie. In deze periode worden ook de groepsschuilplaatsen gecontroleerd en verbeterd voor vleermuizen. Dit ter voorbereiding voor de overwintering van vleermuizen in de groepsschuilplaatsen tussen oktober en maart. Eind januari worden de groepsschuilplaasten, maar ook de forten geteld op overwinterende vleermuizen. Daarnaast geeft de Liniewacht over het gehele jaar verschillende presentaties en zijn er bij de Liniewacht verschillende cursussen te volgen zoals een batdetectorcursus of een motorzaagkettingcursus.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google