dinsdag, 29 mei 2018


zondag, 25 maart 2018

Bijgaand een mooie uitleg  van Caesar en het laat een goed zien hoe je gebruik maakt van de accu kettingzaag. Afgelopen zaterdag was het de laatste keer dat de knokploeg aan het werk was aan Nieuwe Zuiderlingedijk nabij Heukelum. In oktober starten we weer.


vrijdag, 21 oktober 2016

ACQUOY - Het is oktober en dus voor vleermuizen tijd om een plekje op te zoeken om de winter slapend door te kunnen brengen. Maar het aantal winterverblijfplaatsen vermindert en dus roepen vleermuizenliefhebbers op om zelf een vleermuizenkast in je omgeving op te hangen.

Vleermuizen hebben in de winter niets te eten dus moeten ze overwinteren en overleven op vetreserves. Ze beperken hun hartslag en ademhaling en brengen ze hun lichaamstemperatuur tot een paar graden boven het vriespunt. In maart of april vliegen ze weer uit.

Bunkers bieden bescherming aan de vleermuis

De forten van de Nieuwe Hollandse waterlinie zijn belangrijke plekken voor vleermuizen om hun winterslaap te houden. De Stichting Liniewacht onderhoudt en beheert samen met de eigenaren (particulieren, Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland) deze unieke locaties. Bij het beleefbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn sommige groepsschuilplaatsen toegankelijk gemaakt voor publiek en andere juist ingericht voor vleermuizen. Daarnaast worden de groepsschuilplaatsen jaarlijks in de zomer en in de winter gemonitord op het voorkomen  van vleermuizen.

Het gaat niet zo goed met de vleermuis omdat er bomen gekapt worden en wegen aangelegd. Daardoor worden vliegroutes van vleermuizen verstoord. De Liniewacht zorgt rondom de Nieuwe Hollandse waterlinie voor goede aanvliegroutes en een vleermuisvriendelijke omgeving. Daarnaast probeert de stichting de inrichting van groepsverblijven te verbeteren. Het aantal vleermuizen dat overwintert in de bunkers van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is dan ook gestegen in de afgelopen jaren.

Help de vleermuis aan een goede slaapplek

Spleten en gaten in huizen en schuren worden dichtgestopt en dus zijn er steeds minder plekken voor vleermuizen om te overwinteren. Arie Kok van de Liniewacht roept dinsdagavond in het natuurprogramma BuitenGewoon op om de Liniewacht te steunen of om in je eigen omgeving op een windluwe plek een vleermuizenkast op te hangen. Je kunt er één kopen of zelf één maken. Er zijn ook kasten verkrijgbaar om in de boom te hangen.

Bron: Omroep Gelderland


zondag, 27 december 2015

Een kort filmpje over vleermuizen in de groepsschuilplaatsen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Liniewacht door Fred van Delft bij het programma Buitengewoon! Eind januari gaan we weer tellen!


zondag, 22 november 2015

Filmpje over de Natuurwerkdag met beelden van de Liniewacht in actie!


zondag, 31 augustus 2014

ASPEREN - Bewoners en vleermuisliefhebbers zijn zaterdagochtend druk geweest met snoeiwerkzaamheden langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Fort Asperen. De vrijwilligers van de Liniewacht onderhouden de omgeving van de schuilplaatsen die belangrijke overwinteringsplekken zijn voor vleermuizen.

Rond de 15% van alle vleermuizen in Nederland overwintert in de forten en bunkers van de voormalige verdedigingslinie. Het klimaat in de bunkers is ideaal voor de vliegende zoogdieren. De Liniewacht houdt zich ook bezig met het tellen van de beesten. Bij Asperen zijn zaterdag een tiental vrijwilligers met zaag en scharen bezig met het knotten van de wilgen langs de dijk.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie strekt zich uit over ruim 80 kilometer. De Stichting Landschapsbeheer Gelderland is voor het onderhoud voor een groot deel aangewezen op vrijwilligers.

(Bron: Omroep Gelderland)

Agenda

Er staan nog geen punten op de agenda.

Heeft u een vraag?

Wij zijn via bereikbaar.

Ook zijn wij op social media te vinden: