Activiteiten

De Stichting Liniewacht is sinds twee jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de groepsschuilplaatsen en het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Fort Vuren en Fort Everdingen. De werkzaamheden bestaan globaal uit:

 • het aanbrengen van beplanting rond de groepsschuilplaatsen;

 • het onderhouden van de begroeiing rond de groepsschuilplaatsen;

 • het creĆ«ren van een goed binnenklimaat voor vleermuizen in de groepsschuilplaatsen o.a.;

  • het plaatsen van druppeltonnen;

  • het vullen van druppeltonnen;

  • het plaatsen van "hangplekken";

  • het afvoeren of aanvoeren zand;

  • het afsluiten van de groepsschuilplaatsen;

 • wintertellingen vleermuizen in de groepsschuilplaatsen;

 • zomertellingen vleermuizen in en rond groepsschuilplaatsen;

 • en voorlichting.

Planning

Vanaf de eerste zaterdag in november tot en met de eerste zaterdag in maart wordt er gewerkt in het landschap rondom de Hollandse Waterlinie. In het voorjaar van april tot en met oktober vindt er monitoring plaats met de batdetectors van vleermuizen rondom de Hollandse Waterlinie. In deze periode worden ook de groepsschuilplaatsen gecontroleerd en verbeterd voor vleermuizen. Dit ter voorbereiding voor de overwintering van vleermuizen in de groepsschuilplaatsen tussen oktober en maart. Eind januari worden de groepsschuilplaasten, maar ook de forten geteld op overwinterende vleermuizen. Daarnaast geeft de Liniewacht over het gehele jaar verschillende presentaties en zijn er bij de Liniewacht verschillende cursussen te volgen zoals een batdetectorcursus of een motorzaagkettingcursus. Alle data van de activiteiten staan in de agenda

Agenda

Er staan nog geen punten op de agenda.

Heeft u een vraag?

Wij zijn via bereikbaar.

Ook zijn wij op social media te vinden: