Home

Actueel

De Stichting Liniewacht is actief binnen het werkgebied en heeft veel activiteiten voor leden en andere belangstellenden. Bekijk onze activiteiten en onze agenda.

Vrijwilliger worden

Het is een bijzondere en unieke ervaring om ons erfgoed en natuur te behouden en ermee kennis te maken. Iedereen kan Vrijwilliger worden van de Stichting Liniewacht en hier zijn geen kosten aan gebonden. Wilt u vrijwilliger worden en helpen met een of meerder activiteiten of wilt u informatie over de Stichting Liniewacht, neem dan contact met ons op.

Vleermuizen

9 van de 19 Nederlandse vleermuizen komen voor in en rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bekijk de pagina over de ecologie van vleermuizen of de jaarlijkse vleermuistellingen.

Wat doet de Stichting Liniewacht?

In 2014 is de Liniewacht opgericht, een groep vrijwilligers die zich inzet voor natuur en landschap van de Diefdijklinie, onderdeel van de veel grotere Nieuwe Hollandse Waterlinie. De vrijwilligers van de Liniewacht zijn vleermuisliefhebbers met hart voor hun omgeving. Ze onderhouden, beheren en monitoren unieke locaties van de Diefdijklinie. Naast de forten zijn dit honderden kleinere militaire objecten die in de linie liggen.

Deze groepsschuilplaatsen hebben niet alleen cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Ze hebben nu ook een ecologische waarde. Door kleine aanpassingen in en om deze gebouwtjes kunnen vleermuizen hier nu ongestoord overwinteren. De liniewacht zorgt ervoor dat de vleermuistoegangen niet dichtgroeien, de binnenruimten voldoende vochtig blijven en dat kapotte deuren snel hersteld worden. Ook zorgen zij, door het op de juiste plek planten van struiken en of boompjes, ervoor dat deze objecten niet teveel in de zon of op de wind komen te liggen.

Langzamerhand vinden meer en meer vleermuizen de weg naar deze plekken. De telling van afgelopen winter leverde 30 vleermuizen, maar ook andere soorten als meer dan honderd overwinterende dagpauwogen (dagvlinders). Ook in de zomer krijgen de vleermuizen aandacht van de Liniewacht. Tijdens zomeravonden en -nachten werd in het gebied gezocht naar de plekken waar vleermuizen hun jongen grootbrengen (kraamkolonies).

Als landschapsbeheer worden in de winter bomen en struiken rond de groepsschuilplaatsen gesnoeid om het geschikt te houden voor vleermuizen en in de zomer worden de groepsschuilplaatsen opgeknapt en verder ingericht zodat deze weer geschikt zijn voor vleermuizen om in te overwinteren. Daarnaast worden de verblijfplaatsen klaargemaakt voor de overwinteringsperiode.

De Liniewacht is een nog jonge vrijwilligersgroep, maar zeer enthousiast en gedreven. De Liniewacht is in 2014 opgericht door Zoogdiervereniging en Stichting Landschapsbeheer Gelderland en zal vanaf 2017 zelfstandig verder gaan. De Liniewacht is niet onopgemerkt gebleven bij gemeentes en andere organisaties en steunen op verschillende manieren de stichting. Recent is de Liniewacht nog genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit.

Agenda

Er staan nog geen punten op de agenda.

Heeft u een vraag?

Wij zijn via bereikbaar.

Ook zijn wij op social media te vinden: